Què és el mapa de competències digitals Salut?

És el recull de les competències digitals concretes per a les professions sanitàries amb l’objectiu de situar i orientar als professionals sobre quines són les competències digitals a desenvolupar per exercir la professió d’una forma segura, cívica i crítica davant la transformació digital en l’àmbit de la Salut.

D'on ve?

Aquest mapa de competències s’ha dut a terme com a continuació del treball del Grup 4 del Fòrum de Diàleg professional: “Millorar les competències TIC dels professionals de la salut, avançar en un ús de les TIC que faciliti la humanització de l’atenció presencial i en el disseny de serveis d’atenció no presencial”.

Més informació
Fòrum de Diàleg Professional
Conclusions Fòrum de Diàleg Professional (PDF)

Com funciona?

Trobaràs la definició de les 4 àrees temàtiques i les 10 competències digitals que les componen.

Cada competència recull les paraules clau i els indicadors que descriuen les variables que permeten comprovar si s'han assolit i en quin nivell.

Autoria:

Montse Guitert / Teresa Romeu
Eulàlia Hernández / Francesc Saigí

Amb el suport de: